Các Mặt Hàng Cấm Lưu Trữ

Nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ lưu trữ an toàn và thoải mái

Để đảm bảo tất cả các khách hàng của chúng tôi đều có những trải nghiệm lưu trữ an toàn và thoải mái, bạn không được phép mang hoặc lưu trữ các vật phẩm sau vào các đơn vị lưu trữ của Cube:

 • Thực phẩm dễ hư hại
  Ví dụ: Trái cây / hải sản / sữa
 • Động, thực vật sống
  Ví dụ: Cây trồng/ vật nuôi
 • Chất nổ
  Ví dụ: Đạn dược / pháo hoa
 • Khí gas
  Ví dụ: Bình gas/ bình gas cắm trại/ khí butan
 • Vũ khí
 • Các chất độc hại
  Ví dụ: Hóa chất nông nghiệp/ thuốc trừ sâu
 • Chất lỏng dễ cháy
  Ví dụ: Bật lửa/ dầu/ xăng/ sơn
 • Các chất dễ cháy
  Ví dụ: Diêm / than củi
 • Các chất oxy hóa
  Ví dụ: Máy tạo oxy / chất tẩy/ bột tẩy trắng
 • Văn hóa phẩm đồi trụy
 • Hàng nguy hiểm
  Ví dụ: động cơ
 • Vật liệu có tính ăn mòn
  Ví dụ: Pin ướt/ thủy ngân
 • Các mặt hàng bất hợp pháp
  Ví dụ: Ma túy/ các chất gây nghiện/ tài sản bất hợp pháp,..
 • Vật liệu có tính phóng xạ

và một số vật dụng cấm lưu trữ khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Các Mặt Hàng Cấm Lưu Trữ

Nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ lưu trữ an toàn và thoải mái

Để đảm bảo tất cả các khách hàng của chúng tôi đều có những trải nghiệm lưu trữ an toàn và thoải mái, bạn không được phép mang hoặc lưu trữ
các vật phẩm sau vào các đơn vị lưu trữ của Cube:

Bình xịt

Bình xịt

Xăng/ Dầu

Xăng, dầu

3. LPG_ Refrigerants

Khí hóa lỏng

4. Paint

Sơn

5. Toxic

Chất độc hại

6. Corrosive

Chất ăn mòn

7. Oxydizing agent

Chất oxy hóa

8. Living organisms

Động, thực vật sống

9. Food_ perishables

Thực phẩm dễ hư hỏng

10. Illegal drugs

Chất gây nghiện

11. Depraved cultural products

Văn hóa phẩm đồi trụy

11. Depraved cultural products

Văn hóa phẩm đồi trụy

12. Thinner

Dung môi

12. Thinner

Dung môi

13. Batteries (including lithium batteries)

Pin
(bao gồm cả pin lithium)

14. Ammunition

Đạn dược

15. Dynamite

Chất nổ

16. Weapons

Vũ khí

13. Batteries (including lithium batteries)

Pin
(bao gồm cả pin lithium)

14. Ammunition

Đạn dược

và tất cả các mặt hàng bị cấm khác theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Hoạt Động Bị Cấm

17. Lodging

Lưu trú

18. Cooking

Nấu ăn/ Chế biến thực phẩm

19. Pet keeping

Nuôi nhốt động vật

20. Smoking

Hút thuốc

17. Lodging

Lưu trú

18. Cooking

Nấu ăn/ Chế biến thực phẩm

19. Pet keeping

Nuôi nhốt động vật

20. Smoking

Hút thuốc

Báo Giá

Báo Giá
Đóng