Chính Sách Bảo Mật

Đây là Chính sách quyền riêng tư (Chính sách trực tuyến) của Cube Self Storage Việt Nam (Cube Self Storage).

Bạn đã được chuyển tiếp đến trang Chính sách này vì một công ty thuộc Cube Self Storage Việt Nam đang thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Trong Chính sách này, khi chúng tôi sử dụng các thuật nghữ “chúng tôi”, “chúng ta”, hay “thuộc về chúng ta”, là chúng tôi đang đề cập đến công ty (thuộc Cube Self Storage Việt Nam), là đơn vị đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đang điều hành trang web mà bạn đang truy cập hoặc sử dụng.

Chính sách này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi và dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bằng cách truy cập, sử dụng hoặc xem trang web hiện hành hoặc bất kỳ dịch vụ, chức năng hoặc nội dung nào (bao gồm truyền hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào), bạn sẽ được coi là đã đồng ý với từng và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng (các) trang web và / hoặc dịch vụ có liên quan và KHÔNG cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

1. Những dữ liệu cá nhân được thu thập

1.1 Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp hoặc trong hoạt động tương tác của bạn với chúng tôi, dữ liệu cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

a) Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua trang web, qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp khi bạn gặp nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin liên lạc của bạn, bao gồm họ và tên, địa chỉ (thanh toán và / hoặc giao hàng), ngày sinh, địa chỉ email và số điện thoại của bạn (tuỳ chọn). Chúng tôi cần địa chỉ e-mail và số điện thoại (tùy chọn) của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi có thắc mắc liên quan đến đơn đặt hàng hoặc dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp cho bạn.
 • Các thông tin cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ cho bạn bao gồm thông tin liên quan đến sản phẩm bạn đã đặt hàng hoặc dịch vụ chúng tôi đang cung cấp cho bạn, địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng, thông tin ngân hàng và / hoặc thông tin thẻ tín dụng.
 • Nếu bạn đã tạo hồ sơ hoặc tài khoản trực tuyến, các tùy chọn và sở thích được lưu trữ trong hồ sơ hoặc tài khoản của bạn (vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin liên quan đến hồ sơ cá nhân);
 • Nếu bạn đã liên hệ với dịch vụ khách hàng, các chi tiết của liên hệ này và lịch sử liên lạc sẽ được thu thập lại.

(b) Dữ liệu được thu thập bằng phương tiện tự động. Các công nghệ khác nhau có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động và dựa trên nền tảng web để làm cho chúng thân thiện hơn với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn. Những công nghệ này có thể dẫn đến dữ liệu được thu thập tự động bởi chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba thay mặt chúng tôi. Dữ liệu này thường không, nhưng có thể, chứa dữ liệu cá nhân của người dùng. Ví dụ về các công nghệ như vậy bao gồm:

Dữ liệu nhấp chuột. Truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi dẫn đến dữ liệu được truyền từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của chúng tôi được tự động thu thập và lưu trữ bởi các bên thứ ba. Dữ liệu này có thể bao gồm, đặc biệt, như sau:

 • Địa chỉ IP của khách truy cập
 • Ngày và giờ truy cập
 • Đường dẫn giới thiệu (trang web mà khách truy cập đã đến)
 • Các trang truy cập trên trang web của chúng tôi
 • Thông tin về trình duyệt được sử dụng (loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, v.v.).

1.2 Cookies
Một số nơi trên trang web của chúng tôi, các ứng dụng di động và app dựa trên website của chúng tôi sử dụng cookie. Đây thực chất là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn, ổ cứng hoặc thiết bị người dùng của bạn bằng trình duyệt web. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để xác định chủ sở hữu của tài khoản người dùng và lưu trữ các bài viết trong giỏ hàng trong quá trình mua hàng. Nói cách khác, cookie giúp làm cho trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng (dựa trên thiết bị di động và web) của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Các cookie thường được chúng tôi sử dụng là cái gọi là “cookie phiên”, được tự động xóa vào cuối chuyến thăm trang web có liên quan. Theo mặc định, trình duyệt web cho phép sử dụng cookie nhưng chức năng này cũng có thể bị tắt. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến một số dịch vụ không có sẵn. Người dùng cũng có thể xóa cookie thủ công sau khi sử dụng thông qua trình duyệt web. Nhiều thông tin chi tiết khác sẽ có sẵn từ nhà cung cấp trình duyệt web của bạn.

1.3 Flash cookies
Một hình thức cụ thể của cookie là flash cookie. Trái ngược với các cookie thông thường, các cookie này không được trình duyệt web tạo và lưu lại mà bị chi phối bởi plugin Adobe Flash. Chúng có thể chứa nhiều thông tin hơn cookie thông thường và không thể xóa hoặc tắt thông qua trình duyệt; điều này chỉ có thể nếu bạn làm theo hướng dẫn có sẵn từ trang web Adobe Flash Player. Bạn cũng có thể có thêm thông tin về các cookie này từ trang web Adobe Flash Player.

1.4 Web beacons và liên kết theo dõi
Web beacons (còn được gọi là pixel tag và clear GIF) liên quan đến đồ họa không hiển thị 1 cách rõ ràng đối với người dùng. Theo dõi liên kết và / hoặc các công nghệ tương tự bao gồm một vài dòng mã lập trình và có thể được nhúng vào trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng (di động) của chúng tôi. Kết hợp với cookie, chúng chủ yếu được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để theo dõi lưu lượng truy cập trên các trang web, cũng như tìm hiểu xem e-mail đã được nhận và mở chưa; và để xem liệu có bất kỳ phản hồi nào không.

1.5 Phân tích trang web
Phân tích trang web là thuật ngữ được đưa ra cho một phương pháp thu thập và đánh giá hành vi của khách truy cập vào các trang web và ứng dụng (di động). Điều này bao gồm phân tích các mẫu lưu lượng theo thứ tự, ví dụ, để xác định tần suất truy cập vào một số phần nhất định của trang web hoặc ứng dụng (di động) hoặc để tìm hiểu thông tin và dịch vụ nào mà khách truy cập của chúng tôi quan tâm nhất. Chúng tôi chủ yếu sử dụng dữ liệu từ các dòng nhấp chuột và các kỹ thuật khác được liệt kê ở trên. Phân tích trang web được thực hiện bởi Google Analytics và / hoặc các bên được chọn khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu phân tích trang web của Google Analytics trong mục 7 bên dưới.

2. Dữ liệu cá nhân sau khi thu thập được sử dụng như thế nào

2.1 Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích phục vụ bạn. Điều này bao gồm, khi áp dụng:

 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, ví dụ: thông báo cho bạn về tình trạng đơn đặt hàng hoặc giao hàng, đánh giá uy tín tín dụng của bạn (mà chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba);
 • Đảm bảo rằng các giao dịch của bạn trên các trang web của chúng tôi được an toàn và bảo mật;
 • Cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm thuận tiện;
 • Liên hệ với bạn để nhận phản hồi sau khi bán sản phẩm hoặc dịch vụ; và
  Giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào bạn có thể gặp phải liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được kết nối hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cube Self Storage Vietnam, như:

 • Tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý và quy định;
 • Thực thi nghĩa vụ nợ đối với Cube Self Storage Vietnam;
 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có của Cube Self Storage Vietnam;
 • Kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ và lưu giữ hồ sơ;
 • Thực hiện nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê; và
 • Huấn luyện nhân viên.

2.3 Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được ẩn danh để sử dụng bởi Cube Self Storage Vietnam cho các mục đích khác.
2.4 Nếu bạn đồng ý, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được Cube Self Storage Vietnam sử dụng cho mục đích tiếp thị sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do Cube Self Storage Vietnam cung cấp hoặc các đối tác chiến lược hoặc chi nhánh kinh doanh của công ty, ví dụ: thông báo cho bạn về các hoạt động mới nhất, ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi hoặc gửi cho bạn bản tin.
2.5 Để chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ đặc biệt quan tâm và phù hợp với bạn, chúng tôi có thể phân tích và dựa vào sự tương tác chung của bạn với chúng tôi (chẳng hạn như không giới hạn hành vi mua sắm của bạn trong cửa hàng điện tử, chương trình khách hàng thân thiết, xếp hạng và đánh giá của bạn về sản phẩm, lịch sử liên hệ của bạn với dịch vụ khách hàng của chúng tôi, kết quả nhấp / mở bản tin, hành vi lướt web của bạn (theo dõi web), các loại bản tin bạn đăng ký, tham gia vào các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện, tương tác của bạn với chúng tôi và bạn sử dụng các ứng dụng (di động).
2.6 Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi với bất kỳ khiếu nại, phản hồi, nhận xét, đề xuất nào, chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả lịch sử liên hệ của bạn) để trả lời bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Nếu bạn là người khiếu nại và bạn không muốn chúng tôi tiết lộ danh tính của bạn cho bên bạn đang khiếu nại, bạn phải cho chúng tôi biết ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể xử lý tất cả các khiếu nại của bạn trên cơ sở ẩn danh.
2.7 Khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn cho các mục đích trên, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua thư tín, fax, e-mail, SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.
2.8 Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và có được sự đồng ý của bạn trước đó. Bạn sẽ có cơ hội giữ lại hoặc rút lại sự đồng ý của bạn cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác này.

3. Tiết lộ thông tin

3.1 Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.
3.2 Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nơi bạn đã đồng ý cho chúng tôi được phép cung cấp và trong các tình huống được quy định rõ ràng trong Chính sách này. Nếu bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, các đối tác chiến lược và đối tác kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho họ.
3.3 Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ và chia sẻ trong Cube Self Storage Vietnam để cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.
3.4 Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba (bao gồm các công ty khác trong Cube Self Storage Vietnam), những người cung cấp các dịch vụ cần thiết cho chúng tôi, như:
Nhà cung cấp dịch vụ và bộ xử lý dữ liệu làm việc thay mặt chúng tôi và cung cấp các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ và bảo trì, dịch vụ phân tích, dịch vụ nhắn tin email, dịch vụ chuyển phát, xử lý giao dịch thanh toán, kiểm tra khả năng thanh toán và kiểm tra địa chỉ, v.v; và
Chuyên gia tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi (như kế toán viên, luật sư, kiểm toán viên).
3.5 Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu của ngành. Điều này bao gồm tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật, quy định, chính phủ, thuế và pháp luật.
3.6 Trang web của chúng tôi có thể có các chức năng cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như những người dùng khác của trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm cho (các) lựa chọn của mình và được coi là đã đồng ý cho mọi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách được cung cấp bởi trang web.
3.7 Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến bất kỳ địa điểm nào bên ngoài Singapore cho các mục đích được nêu trong mục 3. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn có thể so sánh với bảo vệ tuân theo dữ liệu cá nhân của bạn theo luật pháp Việt Nam địa phương có liên quan bằng cách đảm bảo rằng người nhận có quyền tài phán có luật bảo vệ dữ liệu tương đương hoặc bị ràng buộc theo hợp đồng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Bên thứ ba

Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc duy trì của chúng tôi. Khi truy cập các trang web của bên thứ ba này hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (bao gồm cả người mua hoặc người bán trên trang web của chúng tôi), bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ hoặc đặt câu hỏi có liên quan trước khi bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi các bên thứ ba như vậy.

5. Mạng xã hội

5.1 Trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động hoặc dựa trên web có thể cung cấp cho bạn các plugin mạng xã hội từ nhiều mạng xã hội khác nhau (như Facebook và Twitter). Nếu bạn chọn tương tác với mạng xã hội, hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các ứng dụng dựa trên thiết bị di động hoặc web của chúng tôi cũng sẽ được cung cấp cho các mạng xã hội như Facebook và Linkedin.
5.2 Nếu bạn đăng nhập vào một trong các mạng xã hội trong khi truy cập một trong các trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng dựa trên thiết bị di động hoặc web, mạng xã hội có thể thêm thông tin này vào hồ sơ của bạn. Nếu bạn đang tương tác với một trong các plugin mạng xã hội, thông tin này sẽ được chuyển đến mạng xã hội. Trong trường hợp bạn không muốn chuyển dữ liệu như vậy, vui lòng đăng xuất trên mạng xã hội của bạn trước khi bạn vào một trong các trang web hoặc ứng dụng di động hoặc dựa trên web của chúng tôi.
5.3 Chúng tôi không thể gây ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu này thông qua các plugin mạng xã hội. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của các mạng xã hội này để biết thông tin chi tiết về việc thu thập và chuyển dữ liệu cá nhân, bạn có quyền gì và làm thế nào bạn có thể đạt được các cài đặt quyền riêng tư thỏa đáng.

6. Dịch vụ định vị địa lý

Trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động hoặc app trên nền tảng web có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ định vị vị trí, như Google Maps và Bing Maps. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng di động hoặc app, chúng có thể nhận thông tin về vị trí thực tế của bạn (chẳng hạn như tín hiệu GPS được gửi bởi thiết bị di động) hoặc thông tin có thể được sử dụng để ước tính vị trí. Bạn luôn được hỏi liệu dịch vụ định vị địa lý có thể được kích hoạt hay không và bạn cũng có thể từ chối dịch vụ định vị địa lý này trong ứng dụng di động hoặc app tương ứng.

7. Phân tích trang web bởi Google Analytics

7.1 Trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động có thể chứa các dịch vụ phân tích trang web do Google Analytics cung cấp. Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động hoặc dựa trên web nào, cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trừ khi cài đặt trình duyệt của bạn không cho phép các cookie đó.

7.2 Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng dựa trên thiết bị di động, dữ liệu cá nhân được mô tả ở trên trong mục 1.1 – bao gồm dữ liệu nhấp chuột, dữ liệu từ web beacons và liên kết theo dõi được lưu trữ trong cookie của Google Analytics – sẽ được gửi tới Google Analytics để phân tích trên danh nghĩa của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã tạo hồ sơ trực tuyến tại trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi và nếu bạn đã đăng nhập vào hồ sơ này, một giá trị số xác định duy nhất cho hồ sơ này cũng sẽ được gửi tới Google Analytics để có thể khớp với dữ liệu phân tích trang web dành cho tài khoản này.

7.3 Google Analytics hoạt động như đại lý của chúng tôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ xác định mục đích mà dữ liệu đang được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Google Analytics và chúng tôi trong chính sách bảo mật của Google Analytics.

7.4 Nếu bạn không muốn thông tin về hành vi của mình tại trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng trên thiết bị di động b nào được Google Analytics thu thập và đánh giá, bạn có thể cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung này hướng dẫn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) không gửi thông tin truy cập trang web của bạn tới Google Analytics. Bổ trợ trình duyệt có sẵn cho hầu hết các trình duyệt hiện đại. Tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics không ngăn thông tin được gửi đến chính trang web hoặc theo các cách khác cho các dịch vụ phân tích trang web.

8. Công nghệ tiếp cận lại mục tiêu (retargeting)

8.1 Trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động dựa trên web có thể sử dụng các công nghệ tiếp cận lại mục tiêu (retargeting) trong internet. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị cho khách truy cập, những người đã quan tâm đến cửa hàng và các sản phẩm của chúng tôi, quảng cáo từ chúng tôi trên các trang web đối tác.

8.2 Chúng tôi cũng làm việc với các công ty khác sử dụng các công nghệ theo dõi để phục vụ quảng cáo thay mặt chúng tôi trên Internet. Các công ty này có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng dựa trên thiết bị di động hoặc web, và sự tương tác của bạn với thông tin liên lạc của chúng tôi, bao gồm quảng cáo.

8.3 Công nghệ tiếp cận lại mục tiêu phân tích cookie của bạn và hiển thị quảng cáo dựa trên hành vi lướt web trong quá khứ của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng tham khảo mục 1 của Chính sách này.

8.4 Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn với công nghệ này.

9. Bảo mật

Chúng tôi nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng thông tin bạn đã cung cấp được bảo vệ chống lại việc sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc vô ý. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc ngoài ý muốn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

10. Từ chối trách nhiệm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC, TRỪNG PHẠT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC CHO BẤT KỲ TỔN THẤT DANH TIẾNG HOẶC THIỆN CHÍ NÀO, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), CÔNG BẰNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, THỜI HIỆU HOẶC BỊ ẢNH HƯỞNG DO SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC VÔ Ý, TRUY CẬP HOẶC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN.

11. Thay đổi trong chính sách này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo thời gian. Chính sách sửa đổi sẽ được công khai trên trang web của chúng tôi.

12. Quyền lợi của bạn

12.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về Chính sách của chúng tôi, nếu bạn không chấp nhận Chính sách sửa đổi, nếu bạn muốn rút lại bất kỳ sự đồng ý nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào hoặc nếu bạn muốn cập nhật hoặc có truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, rất mong bạn liên hệ với chúng tôi. Thông tin liên lạc:

Gửi đến: Nhân viên bảo vệ dữ liệu Cube Self Storage Việt Nam

Email: cs@cubeselfstorage.vn

Số điện thoại :

Bưu Chính:

12.2 Tất cả các yêu cầu chỉnh sửa hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn phải được viết thành văn bản. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày và nếu điều đó là không thể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian mà chúng tôi sẽ trả lời bạn.

12.3 Chúng tôi có thể bị ngăn chặn bởi pháp luật trong việc thực hiện yêu cầu mà bạn đưa ra. Chúng tôi cũng có thể từ chối mọi yêu cầu mà bạn có thể đưa ra nếu luật pháp cho phép chúng tôi làm như vậy.

12.4 Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân cần thiết hoặc nếu bạn không chấp nhận Chính sách sửa đổi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích này, chúng tôi có thể không tiếp tục phục vụ bạn hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã yêu cầu.

12.5 Chúng tôi có thể tính phí cho bạn khi trả lời yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc để biết thông tin về cách chúng tôi đã (hoặc có thể) sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu phải trả phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về số tiền đó và trả lời yêu cầu của bạn sau khi nhận được thanh toán.

13. Khiếu nại

13.1 Bạn có thể gửi khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo các cách sau:
Viết tay hoặc qua email. Khiếu nại phải:
– Được gửi đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại Cube tại địa chỉ email cs@cubeselfstorage.vn

– Địa chỉ:

– Cung cấp tên, số điện thoại liên lạc và địa chỉ của người gửi phản hồi

– Cung cấp các chi tiết liên quan cần thiết như khoảng thời gian liên quan, nhân viên của chúng tôi hoặc những người liên quan hoặc bản sao các tài liệu liên quan.

Bằng điện thoại. Khiếu nại phải:

– Được gửi tới Cán bộ bảo vệ dữ liệu Cube Self Storage Việt Nam tại số điện thoại:

13.2 Tất cả các khiếu nại sẽ được Cube Self Storage đánh giá kịp thời. Sau khi SingPost hoàn thành đánh giá của mình, Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại Cube (hoặc đại diện được chỉ định hợp lệ) sẽ trả lời người đã gửi khiếu nại hoặc phản hồi, với kết quả đánh giá.

14. Luật pháp hiện hành

Chính sách này được quản lý bởi pháp luật của Việt Nam. Bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan xét xử của Tòa án Việt Nam trong mọi tranh chấp liên quan đến Chính sách này

Báo Giá

Báo Giá
Đóng